Politica de anulare


Politica de anulare


Potrivit OUG 34/2014 privind contractele la distanţă, suma donată trebuie rambursată la cerere donatorului. Cererea se face în 14 zile lucrătoare de la data contractului. Rambursarea sumei se face în cel mult 14 zile de la data cererii.

Dacă doreşti să renunţi la donaţia făcută pe www.pitagoracugir.ro şi implicit doreşti să primeşti banii înapoi, poţi să aplici pentru procedura de retur a donaţiei în maxim 14 zile lucrătoare, conform dispoziţiilor Ordonanţei de Guvern nr.34/2014, privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă. Donaţiile se pot returna donatorilor, în cazul în care aceştia solicită în mod expres, exclusiv pentru donaţiile online efectuate prin card bancar. În acest caz donatorii vor trimite, în termen de
maximum 14 zile calendaristice, din momentul în care au efectuat donaţia, o cerere scrisă către (email: contact@pitagoracugir.ro), în care vor solicita returnarea sumei donate. Donatorul va ataşa, la acestă cerere, dovada sumei de bani donate prin intermediul site-ului www.pitagoracugir.ro

Termenul de 14 zile lucrătoare prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă din ziua încheierii contractului sau efectuarii donatiei online pe site-ul www.pitagoracugir.ro prin card bancar.
Prin contract la distanţă se înţelege orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

Dreptul de retur în 14 zile lucrătoare se adresează doar clienţilor care au făcut donaţii online pe site-ul www.pitagoracugir.ro

Donatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 14 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv.

Rambursarea sumelor se va face în cel mult 14 zile de la data denunţării contractului de către consumator.

Conform dispoziţiilor Ordonanţei nr. 34/2014, consumatorul nu poate denunţa unilateral următoarele tipuri de contracte:

a) contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist

b) furnizarea de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

c) furnizarea de produse confecţionate după specificaţiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de consumator;

f) furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

g) furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care profesionistul nu le poate controla;

h) contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;

i) furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

j) furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

k) contractele încheiate în cadrul unei licitaţii;

l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidenţial, transport de mărfuri, închiriere de maşini, catering sau serviciile privind activităţile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;

m) furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

Pentru orice detalii sau neclarităţi privind returnarea donaţiilor vă rugam să ne contactaţi pe email contact@pitagoracugir.ro