Despre2

orasul-cugir-2

Asociația Pitagora Cugir

Asociația este persoană juridică de drept privat fară scop patrimonial, având forma de organizare a unei asociații neguvernamentale, independentă administrativ și financiar, cu scop nelucrativ social, nonprofit, care își desfășoară activitatea în baza Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.246/2005, precum și a prevederilor statultului asociației.

Scopul asociației este de a organiza activități și de a sprijini inițiativele locale, naționale și internaționale în domeniul științific, cultural, umanitar, educativ și promovarea educației civice.
Asociația își rezervă dreptul de a stabili legături de colaborare sau de asociere cu alte organizații, instituții, persoane fizice sau juridice din țară sau străînătate, pentru îndeplinirea scopului propus.
Asociația nu are caracter politic.
Durata de funcționare a asociației este nedeterminată, atât timp cât acțiunile ei sunt operante, conform scopului propus.


Obiective și domenii de activitate
Organizarea de activități științifice, culturale, educative sau umanitare.
Promovarea dezvoltării științei prin programe specifice, menite să contribuie la stimularea participării civice.
Crearea de parteneriate cu asociații guvernamentale sau organizații similare.
Crearea unor medii concurențiale, dezvoltarea educației civice a tinerilor și creșterea responsabilității acestora.
Organizarea de activități specifice de club, reuniuni, concursuri, expoziții și prezentări media.
Editarea și difuzarea de publicații științifice, cărți și lucrări de specialitate, pliante, informații și alte materiale publicitare privind realizarea scopului organizației.
Oferirea de prestații și servicii științifice
Înființarea de puncte de lucru, filiale, care să își desfășoare activitatea conform prezentului statut.

Our team

Bill Bolduc

CEO

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content.

Peggy Berlin

Lead Designer

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content.

Maria Alberts

Designer

This is some dummy copy. You’re not really supposed to read this dummy copy, it is just a place holder for people who need some type to visualize what the actual copy might look like if it were real content.

Why Us?

Best Filming Equipment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

10 Years of Experience

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Professional Editing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Our Address

1 Gibfield Park Ave Atherton Manchester M46 0SU