Despre

orasul-cugir-2

Asociația Pitagora Cugir

Asociația este persoană juridică de drept privat fară scop patrimonial, având forma de organizare a unei asociații neguvernamentale, independentă administrativ și financiar, cu scop nelucrativ social, nonprofit, care își desfășoară activitatea în baza Ordonanței nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.246/2005, precum și a prevederilor statultului asociației.

Scopul asociației este de a organiza activități și de a sprijini inițiativele locale, naționale și internaționale în domeniul științific, cultural, umanitar, educativ și promovarea educației civice.
Asociația își rezervă dreptul de a stabili legături de colaborare sau de asociere cu alte organizații, instituții, persoane fizice sau juridice din țară sau străînătate, pentru îndeplinirea scopului propus.
Asociația nu are caracter politic.
Durata de funcționare a asociației este nedeterminată, atât timp cât acțiunile ei sunt operante, conform scopului propus.

Obiective și domenii de activitate
Organizarea de activități științifice, culturale, educative sau umanitare.
Promovarea dezvoltării științei prin programe specifice, menite să contribuie la stimularea participării civice.
Crearea de parteneriate cu asociații guvernamentale sau organizații similare.
Crearea unor medii concurențiale, dezvoltarea educației civice a tinerilor și creșterea responsabilității acestora.
Organizarea de activități specifice de club, reuniuni, concursuri, expoziții și prezentări media.
Editarea și difuzarea de publicații științifice, cărți și lucrări de specialitate, pliante, informații și alte materiale publicitare privind realizarea scopului organizației.
Oferirea de prestații și servicii științifice
Înființarea de puncte de lucru, filiale, care să își desfășoare activitatea conform prezentului statut.

 

Credem cu tărie că sprijinind ceea ce trebuie vom face diferenţa. Aici, rezultatele sunt imediate, vizibile și invită la iniţiative noi şi atitudini sănătoase orientate spre progres. Suntem cu toţii azi, cu speranţă spre un viitor mai luminos prin educaţie, cultură, bunătate şi înţelegere.

Acţiunile Asociaţiei nu se adresează unor grupuri restrânse. Facem donaţii pentru cauze ce sunt necesare. Cele mai concludente dovezi ale activităţii noastre le veti găsi însă în faptele noastre căci credem în ideea că sporind bunăstarea , ne transformăm într-un exemplu şi promovăm nişte valori morale pe care sperăm să le urmeze cât mai mulţi.

Evenimentele, activitatile si parteneriatele nu tin cont de graniţe, naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice.

Nu tinem cont de graniţe, naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice. Facem ceea ce este necesar.

despre

Asociația Pitagora Cugir

Evenimente​

Aici, rezultatele sunt imediate, vizibile și invită la iniţiative noi şi atitudini sănătoase orientate spre progres spre un viitor mai bun.

Activităţi​

Credem în ideea că sporind bunăstarea, ne transformăm într-un exemplu şi promovăm valori morale ca să fie urmate de cât mai mulţi.

Parteneriate

Nu ținem cont de graniţe, naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice. Facem ceea ce este necesar pentru un viitor mai bun.

Pitagora Cugir

STR. ALEXANDRU SAHIA NR. 22,  CUGIR, 515600 , Alba, România